Katedra Podstaw Informatyki
Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. Jacek Cichoń

fotografia
 
;